EUREKA ENGINEERING CO.,LTD.
Bearing Heater
    ในการติดตั้งตลับลูกปืน Bearing Heater อย่างถูกวิธีนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะมีผลต่ออายุการใช้งานของตลับลูกปืน โดยทั่วไปแล้วตลับลูกปืนที่เสียหายก่อนกำหนด เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี โดยส่วนมากเกิดจากการกระแทกและการเคาะที่ตัวเสื้อของตลับลูกปืน ดังนั้นในการติดตั้งตลับลูกปืนอย่างถูกต้อง จำเป็นต้องใช้แรงมากขึ้น ตามขนาดของตลับลูกปืนที่ใหญ่ขึ้น และการติดตั้งตลับลูกปืนที่มีขนาดใหญ่ จำเป็นต้องใช้วิธีที่ทำให้ตลับลูกปืน หรือเสื้อลูกปืนร้อนขึ้น และขยายตัวก่อนการติดตั้ง โดยอุณภูมิของตลับลูกปืนและเพลา ควรจะสูงกว่า 70 องศา แต่ไม่ควรเกิน 125 องศา เพราะจะทำให้ คุณภาพของตลับลูกปืนเสื่อมลง และห้ามใช้ไฟรนโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้จาระบีไหม้ และค่าความแข็งของเหล็กเปลี่ยนไป โดยจะต้องใช้เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน (Bearing Heater) เพราะสามารถควบคุมอุณภูมิได้ ใช้งานสะดวก และรวดเร็ว ที่สำคัญไม่ทำให้ตลับลูกปืนนั้นเสียหายแต่อย่างใด
Category : Bearing Heater
EDDYTHERM 2x
Call For Price
EDDYTHERM 4x
Call For Price
EDDYTHERM Portable
Call For Price
Search
What’s new
Call For Price
Manufacturers